Controller-HD E63 -USB

By admin No comments

Controller merupakan komponen running text yang berfungsi
mengendalikan nyala dan matinya LED pada modul LED sehingga dapat
membentuk pola tulisan tertentu.

Category: